Ειδική Συνεδρίαση, με μοναδικό αντικείμενο τη διεξαγωγή τρίτης ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις

Read more

Ειδική Συνεδρίαση, με μοναδικό αντικείμενο τη διεξαγωγή δεύτερης ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις

Read more

Προτείνετε video