Τα κυριότερα σημεία για την αναστολή του ΦΠΑ στα ακίνητα με τον Λεωνίδα Κορρέ.

Read more

Στην εκπομπή αναλύθηκαν τα ακόλουθα θέματα: – Κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητων Αποθεματικών (Η τροποποίηση των άρθρων 71Β και 71Γ του Κ.Φ.Ε. για την κεφαλαιοποίηση

Read more

Προτείνετε video