Οι μόνοι που φροντίζουν για τις θάλασσές μας είναι οι παράκτιοι ψαράδες χαμηλής έντασης, που ψαρεύουν με τρόπους που έχουν

Read more

Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία! Στις 24 Ιουνίου η Επιτροπή OSPAR (Επιτροπή προστασίας του βορειοανατολικού Ατλαντικού) θα συζητήσει και

Read more

Προτείνετε video