Πώς μπορούσε να αποκτήσουμε πολύτιμα υλικά από βιομηχανικά απόβλητα; Έλληνες επιστήμονες έχουν αναπτύξει μια νέα τεχνολογία για να εξάγουν σπάνια

Read more

«Με βαθιά κατάνυξη είμαστε σήμερα εδώ σε μια ιστορική στιγμή. Το Ιερό Κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου αποκαταστάθηκε και το έργο

Read more

Παγκόσμιο ενδιαφέρον προκαλεί η είδηση ότι επιστήμονες άνοιξαν μετά από αιώνες για πρώτη φορά τον Πανάγιο Τάφο. Και ιδιαίτερη συγκίνηση

Read more

Ένα χταπόδι ρομπότ το οποίο έχει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα κατασκεύασαν Έλληνες επιστήμονες με τις είκονες να κάνουν το γύρω του κόσμου.

Read more

Προτείνετε video