Το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» ελπίζει να μπει στη Βουλή μετά τις περιφερειακές εκλογές σε τρία κρατίδια την

Read more

Ενισχύεται το ακροδεξιό κόμμα της Αυστρίας, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στη διαμαρτυρία

Read more

Εκρηκτική άνοδο που ξεπερνά το 100% καταγράφει το ακροδεξιό κόμμα Ελευθέρων της Αυστρίας στις τοπικές εκλογές της Άνω Αυστρίας. Με καταμετρημένο

Read more

Προτείνετε video