Με την ολοκλήρωση της ελληνικής προεδρίας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων και των συμπερασμάτων, με κοινό παρονομαστή την επισήμανση ότι η προεδρία αποτελεί αφετηρία για ανάπτυξη βασισμένη στην έρευνα και την καινοτομία.

Read more

Προτείνετε video