Ανάπτυξη και φέτος προβλέπει για την ελληνική οικονομία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σύμφωνα με τις “Παγκόσμιες Οικονομικές Προβλέψεις”:http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf,

Read more

Η έξοδος της Αιγύπτου από την οικονομική κρίση και το δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι τα βασικά θέματα

Read more

Αρνητικό αντίκτυπο θα έχει το Brexit, όχι μόνο στην οικονομία της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με το

Read more

Παγκόσμιο «δίχτυ προστασίας» απλώνουν οι κεντρικές τράπεζες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για να προστατέψουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα από

Read more

Προτείνετε video