Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στη Συρία κατηγορεί σε “έκθεσή της”:https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/ η Διεθνής Αμνηστία την οργάνωση «Αυτόνομη Διοίκηση»,

Read more

Με ψήφισμα της, η Διεθνής Αμνηστία τάσσεται υπέρ της εφαρμογής ενός σχεδίου για την αποποινικοποίηση της πορνείας και της

Read more

Καταπέλτη για την αστυνομία της Βραζιλίας αποτελεί η νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Η οργάνωση συγκέντρωσε αποδεικτικά στοιχεία και υποστηρίζει πως

Read more

Προτείνετε video