Συνέντευξη στην εκπομπή «Europe» της ΝΕΡΙΤ με θέμα την αποτίμηση της Ελληνικής Προεδρίας (28/6/2014). Δείτε το Μέρος Α:

Read more

Συνέντευξη στην εκπομπή «Europe» της ΝΕΡΙΤ με θέμα την αποτίμηση της Ελληνικής Προεδρίας (28/6/2014). Δείτε το Μέρος Β: Περισσότερες πληροφορίες:

Read more

Τι προσπάθεια κατέβαλε η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς;

Read more

«Πιστεύουμε ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες και την τροποποίηση της Οδηγίας, η οποία θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, προσερχόμενος στη σύνοδο του Ecofin στις Βρυξέλλες.

Read more

Προτείνετε video