Αυτές οι πινακίδες ελληνικών επιχειρήσεων δεν βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά στη Βουλγαρία. Εκεί μετακομίζει τα τελευταία χρόνια η ελληνική επιχειρηματικότητα. Η χαμηλότερη φορολογία, τα χαμηλότερα ενοίκια και οι μισθοί αποτελούν πόλο έλξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τα τελευταία έξι χρόνια της ύφεσης.

Read more

Προτείνετε video