Τι προσπάθεια κατέβαλε η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς;

Read more

Με την ολοκλήρωση της ελληνικής προεδρίας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων και των συμπερασμάτων, με κοινό παρονομαστή την επισήμανση ότι η προεδρία αποτελεί αφετηρία για ανάπτυξη βασισμένη στην έρευνα και την καινοτομία.

Read more

«Πιστεύουμε ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες και την τροποποίηση της Οδηγίας, η οποία θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, προσερχόμενος στη σύνοδο του Ecofin στις Βρυξέλλες.

Read more

Προτείνετε video