Πριν από 20 χρόνια, την 1η Ιανουαρίου 1999, έντεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκοντας μια κοινή ενιαία αγορά καθόρισαν τις

Read more

Πριν από 20 χρόνια, την 1η Ιανουαρίου 1999, έντεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκοντας μια κοινή ενιαία αγορά καθόρισαν τις

Read more

Το δικό του «Κέντρο κοινότητας» απέκτησε ο δήμος Κιλκίς, με κύριο στόχο να ενδυναμώσει τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και να

Read more

Το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν θεμελιώδη μεταρρύθμιση ώστε να προετοιμαστεί για τη διεύρυνση προς τις ανατολικές, νότιες και βαλτικές

Read more

Λίγο πριν το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαος Βούτσης, απευθύνει το ακόλουθο μήνυμα: «Εκ

Read more

Οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις… Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επηρεάζει την καθημερινότητά μας, την τσέπη μας και καθορίζει το μέλλον μας. Ωστόσο, μέχρι

Read more

Μετά από 4 εβδομάδες κινητοποιήσεων των κίτρινων γιλέκων, η πολιτική κατάσταση στην Γαλλία προκαλεί ανησυχίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έξι μήνες

Read more

Μετά από 4 εβδομάδες κινητοποιήσεων των κίτρινων γιλέκων, η πολιτική κατάσταση στην Γαλλία προκαλεί ανησυχίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έξι μήνες

Read more

Προτείνετε video