Πριν από 20 χρόνια, την 1η Ιανουαρίου 1999, 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ, και

Read more

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια και το ύψος των αγορών σε ομόλογα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Μάριο Ντράγκι είπε ότι

Read more

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών κινήθηκε ο πληθωρισμός στη Γερμανία το Δεκέμβριο, την ώρα που η ανεργία μειώθηκε

Read more

Προτείνετε video