Να γίνει μια εκτίμηση της συνεισφοράς των πολιτών της Ε.Ε. στην οικονομία διέταξε η βρετανική κυβέρνηση. Η κίνηση αυτή έρχεται

Read more

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πα.Δ.Ε.Ε.

Read more

Κοινή Συνεδρίαση Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και Πα.Δ.Ε.Ε. α. Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία σε περιόδους κρίσης: Το

Read more

Κοινή Συνεδρίαση Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και Πα.Δ.Ε.Ε. α. Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία σε περιόδους κρίσης: Το

Read more

Προτείνετε video