Δεν υπάρχει εναρμονισμένη νομοθεσία σε επίπεδο Ε.Ε. για τις τηλεοπτικές άδειες, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Read more

Την ανάγκη να απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος, κάποιων εξασφαλίσεων υπογράμμισε ο εκπρόσωπος

Read more

Προτείνετε video