Από τα ΕΛΤΑ και την Πρεσβεία του Ισραήλ πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της κοινής έκδοσης γραμματοσήμων “25 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας -Ισραήλ”.

Read more

Θεοχάρης Μωϋσιάδης Business Development Manager, Future Intelligence Παρουσίαση της πρωτοβουλίας της Ε.Ε. “Alliance of Internet of Things Innovation”. Ζωντανή κάλυψη του Συνεδρίου Τεχνολογίας

Read more

Παρουσίαση του έργου της Επιτροπής και των εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Read more

Προτείνετε video