Παρουσίαση του έργου της Επιτροπής και των εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Read more

Παρουσίαση του έργου της Επιτροπής και των εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Read more

Συνέχιση της αναλυτικής παρουσίασης των συμπερασμάτων, ανά κεφάλαιο, από μέλη της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους.

Read more

Οι εργασίες της Επιτροπής θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:30πμ, στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής,

Read more

Προτείνετε video