Η Κροατία είναι ένα βρέφος ηλικίας μόλις 10 μηνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκεται στο 5ο έτος της ύφεσης. Η ανεργία αυξάνεται. Ο πληθωρισμός μειώνεται λόγω της αδύναμης εγχώριας ζήτησης.

Read more

Η Γερμανία ρυπαίνει το περιβάλλον, όσο καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Read more

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, περνάει το δικό του μήνυμα ευαισθητοποίησης για την σημαντικότητα του οξυγόνου μέσω μιας αξιοθαύμαστης προσωπικότητας.

Read more

Προτείνετε video