Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι χάρη στο «πακέτο Γιούνκερ». Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε απολογιστική έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για

Read more

Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι χάρη στο «πακέτο Γιούνκερ». Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε απολογιστική έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για

Read more

Ο αριθμός των φτωχών στον κόσμο έχει σταδιακά μειωθεί. Όμως, ανεξάρτητα από αυτή την πρόοδο, η φτώχεια παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά

Read more

Προτείνετε video