Μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από την ΑΒ Βασιλόπουλος, το WWF Ελλάς και την ΝΗΡΕΥΣ, οδήγησε την Ελλάδα στο να

Read more

Subscribe στην ΕΡΤ: https://goo.gl/5UMgNE Η Ιόλη Χριστοπούλου , Διευθύντρια Πολιτικής της Περιβαλλοντικής Δεξαμενής Σκέψης “The_GreenTank”, και ο Σταύρος

Read more

Subscribe στην ΕΡΤ: https://goo.gl/5UMgNE Η επιστημονική κοινότητα καθώς και περιβαλλοντικές οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την

Read more

Πριν από τέσσερα χρόνια, ξεκίνησε μία φιλόδοξη προσπάθεια για «ζωντανές» θάλασσες και βιώσιμη αλιεία στην Ευρώπη. Επιστήμονες, ψαράδες, ΜΚΟ και

Read more

The 5th International Conference on Marine Mammal Protected Areas (#ICMMPA5) is hosted for the first time in the Mediterranean, and

Read more

The International Conference on Marine Mammal Protected Areas, which is held every two years, is hosted for the first time

Read more

An initiative which was launched by AB Vassilopoulos (ADG), NIREUS and WWF Greece, will soon be tapped providing the first

Read more

Μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από την ΑΒ Βασιλόπουλος, τον Νηρέα και το WWF Ελλάς, ανοίγει τον δρόμο της υπεύθυνης

Read more

Προτείνετε video