Το briefing της ημέρας (25.05.2018)

– Το έντυπο για την απόδοση του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας – Διαθέσιμη η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας – Αίτημα της ΕΦΕΕΘ για παράταση της δηλώσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας

– Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρηση

– Μια κριτική ματιά στο φορολογικό χειρισμό της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων

– ΟΠΕΚΑ: Την επόμενη εβδομάδα τίθεται σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης Α21

– Την Τρίτη θα κατατεθεί το νομοσχέδιο με τη μείωση του προστίμου για την αδήλωτη εργασία

– Όλες οι πληροφορίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων 2018

– ΦΠΑ στην ΕΕ: Τεχνικές τροποποιήσεις των κανόνων της ΕΕ

– «Το GDPR και οι λογιστές» – Δείτε σε μαγνητοσκόπηση τη δίωρη εκπομπή της ΕΦΕΕΑ «Επί της ουσίας» – GDPR: Σύντομα στη Βουλή σχέδιο νόμου με εθνικά μέτρα εφαρμογής – Έντυπο ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) από την ΑΠΔΠΧ

– ΠΟΛ.1094/2018 Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α΄ 164) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017

– Άρθρα Ελεγχόμενες χρήσεις – Χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων

– ΠΟΛ.1100/2018 Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) συνιστά φόρο εισοδήματος.

– ΠΟΛ.1092/2018 Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων

About The Author
-

Η WebTv του eklogika.gr λειτουργεί ώς Video aggregator και αξιοποιεί api του youtube για να παρουσιάζει επιλεγμένα video (με σεβασμό στην δεοντολογία, την πηγή προέλευσης και τα πνευματικά δικαιώματα) στους αναγνώστες του eklogika.gr