Ημέρα για τα δικαιώματα των Γυναικών. Προς τα μέλη των Επιτροπών θα απευθυνθεί η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα

Read more

Ημέρα για τα δικαιώματα των Γυναικών. Προς τα μέλη των Επιτροπών θα απευθυνθεί η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα

Read more

Εβδομαδιαία ανασκόπηση του κοινοβουλευτικού έργου.

Read more

Aνασκόπηση των σημαντικότερων πολιτικών γεγονότων που συνέβησαν την συγκεκριμένη ημερομηνία. Ερευνά – Επιμέλεια : Γιώργος Γαβαλάς.

Read more

Σειρά εκπομπών που προβάλουν τα ήθη, τα έθιμα και την πολιτιστική κληρονομιά μας, ταξιδεύοντας στην ελληνική περιφέρεια. Μουσική Εκπομπή

Read more

Μια εκπομπή που ακολουθεί τα δημιουργικά βήματα και τις ιδέες ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών. Μια συνάντηση-αφορμή

Read more

Aνασκόπηση των σημαντικότερων πολιτικών γεγονότων που συνέβησαν την συγκεκριμένη ημερομηνία. Ερευνά – Επιμέλεια : Γιώργος Γαβαλάς.

Read more

Με σημείο αφετηρίας τους θεσμούς της Πολιτείας και τον Κοινοβουλευτισμό, δίνεται βήμα σε εκπροσώπους της πολιτικής και της κοινωνίας και

Read more

Προτείνετε video