Συζήτηση με εκπροσώπους των κομμάτων για τα εργασιακά με αφορμή την ψήφιση του σχετικού νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Read more

Ανασκόπηση των σημαντικότερων πολιτικών γεγονότων που συνέβησαν την συγκεκριμένη ημερομηνία. Ερευνά – Επιμέλεια : Γιώργος Γαβαλάς.

Read more

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Οικονομική αποκατάσταση παραχωρησιούχων αεροδρομίων λόγω

Read more

Ηλεκτρονική Κλήρωση Ισοβαθμούντων Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Read more

Ανασκόπηση των σημαντικότερων πολιτικών γεγονότων που συνέβησαν την συγκεκριμένη ημερομηνία. Ερευνά – Επιμέλεια : Γιώργος Γαβαλάς.

Read more

Λίγο πριν από το τέλος του μηνός Οκτωβρίου του 2020 η Βουλή Τηλεόραση ξεκίνησε τη μερική οργάνωση παρουσίασης επιλεγμένων λυρικών

Read more

Ηλεκτρονική Κλήρωση Ισοβαθμούντων Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Read more

Εβδομαδιαία ανασκόπηση του κοινοβουλευτικού έργου.

Read more

Προτείνετε video