Δίκαιο της ΕΕ

Το ευρωπαϊκό δίκαιο παρέχει δικαιώματα και επιβάλλει υποχρεώσεις όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά και στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για τους οποίους ισχύουν άμεσα ορισμένοι κανόνες. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νομικού συστήματος των κρατών μελών, τα οποία είναι πρωτίστως υπεύθυνα για την ενσωμάτωση των εν λόγω κανόνων στο εθνικό σύστημα και για την ορθή εφαρμογή τους. Δικαιούστε λοιπόν να απαιτείτε από τις εθνικές αρχές ολόκληρης της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβονται τα ευρωπαϊκά δικαιώματά σας.

Νομοθεσία και νομολογία

Η νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνει:

  • Συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο λειτουργίας της
  • κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις της ΕΕ, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα κράτη μέλη της.

Η νομολογία της ΕΕ αποτελείται από αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ερμηνεύουν τη νομοθεσία της ΕΕ.

europa.eu

About The Author
-

Η WebTv του eklogika.gr λειτουργεί ώς Video aggregator και αξιοποιεί api του youtube για να παρουσιάζει επιλεγμένα video (με σεβασμό στην δεοντολογία, την πηγή προέλευσης και τα πνευματικά δικαιώματα) στους αναγνώστες του eklogika.gr