Οι πολίτες που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνούσαν τις τρεις χιλιάδες, συγκεντρώθηκαν στο κάλεσμα ομάδας ακτιβιστών να δείξουν έμπρακτα ότι το Χάρκοβο ανήκει στην Ουκρανία.

Read more

Προτείνετε video