Με ηπιότερους ρυθμούς μειώθηκαν οι τιμές στην Ευρωζώνη, το Μάρτιο. Σύμφωνα με τα “τελευταία στοιχεία της Eurostat”:http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7224404/2-31032016-AP-EN.pdf/0759eb1a-672a-43d6-bbc3-8445c9760092, οι

Read more

Προς τα κάτω αναθεώρησε η Eurostat την εκτίμηση για τον “πληθωρισμό Ιανουαρίου”:http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7191871/2-25022016-AP-EN.pdf/25af21e9-e27d-4faa-898c-b39d44b251e6, στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με τα τελευταία

Read more

Σε μία οικονομία όπως αυτή της ευρωζώνης, οι διακυμάνσεις των τιμών συμβαίνουν πολύ γρήγορα.

Read more

Προτείνετε video