Σήμερα, στην Ευρώπη, ένας στους τρεις κατοίκους έχει ηλικία άνω των 55 ετών. Η επιχειρηματικότητα της μέσης ηλικίας είναι η νέα τάση. Το παράδειγμα δίνει η Ιρλανδία, με μία πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία.

Read more

Προτείνετε video