Πώς μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή;
Αν έχετε παράπονα από τη λειτουργία θεσμικού οργάνου, υπηρεσίας ή οργανισμού της ΕΕ, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσετε να διορθώσετε την κατάσταση. Αν αποτύχετε, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Read more

Προτείνετε video