Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, περνάει το δικό του μήνυμα ευαισθητοποίησης για την σημαντικότητα του οξυγόνου μέσω μιας αξιοθαύμαστης προσωπικότητας.

Read more

Προτείνετε video