Όλοι οι καταναλωτές της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς προστατευόμαστε καλύτερα από φέτος τον Ιούνιο. Η Ε.Ε. ψήφιζε ένα νέο νομικό πλαίσιο, που αποκαλούμε Ντιρεκτίβα των Δικαιωμάτων του Καταναλωτή.

Read more

Προτείνετε video