«Καταλήξαμε σε αυτό το σύστημα μετά από μία μακρά διαδικασία διαβούλευσης, ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό με σκοπό να επιλέξουμε τους ηγέτες της δημόσιας διοίκησης με έναν τρόπο διαφορετικό απ` ότι στο παρελθόν. Μακριά από οποιαδήποτε κομματική χειραγώγηση και μέσα από ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει να ξεφύγουμε από πρακτικές του παρελθόντος».

Read more

Προτείνετε video