Αυτή η νέα σύντομη ταινία της Διεθνούς Αμνηστίας μας δίνει μια ισχυρή εικόνα από τη ζοφερή πραγματικότητα των βασανιστηρίων.

Read more

Προτείνετε video