Στις Βρυξέλλες βρίσκεται η Έφη Αχτσιόγλου για το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών της ΕΕ.ΕΒS

Read more

Το Συμβούλιο θα διεξαγάγει συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με το μέλλον της κοινωνικής Ευρώπης μετά το 2020. Οι υπουργοί καλούνται να

Read more

Προτείνετε video