Στο κοιμητήριο του Αγίου Παντελεήμονα στην Μυτιλήνη οι χορταριασμένοι τάφοι δείχνουν το δράμα που παίζεται στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της χώρας. Χωρίς όνομα.

Read more

Προτείνετε video