Ένα χταπόδι ρομπότ το οποίο έχει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα κατασκεύασαν Έλληνες επιστήμονες με τις είκονες να κάνουν το γύρω του κόσμου.

Read more

Προτείνετε video