Το briefing της ημέρας – Ασφαλιστικό, ΣΛΟΤ, τέλος επιτηδεύματος κ.ά. (22.11.2018)

Τέλος επιτηδεύματος: Εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες από το φορολογικό έτος 2018 με τροπολογία

Νέα βάση υπολογισμού από 1.1.2019 της μηνιαίας εισφοράς για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και γιατρούς κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ και επικούρησης

Ασφαλιστικά ενήμεροι με τροπολογία οι οφειλέτες ελ. επαγγελματίες που εντάσσονται σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ

ΔΕΕ – Η Οδηγία 2006/112/ΕΚ επιτρέπει στη φορολογική αρχή να υπολογίζει τον ΦΠΑ βάσει τεκμαιρόμενου κύκλου εργασιών

ΣτΕ 1895/2018 Έλεγχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν στοιχειοθετείται η επικαλούμενη από τη Φορολογική Αρχή απόκρυψη φορολογητέας ύλης από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, μη νόμιμα αποδόθηκαν οι παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, μη νόμιμος ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών, καθώς η Φορολογική Αρχή δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος απόδειξής της

ΣΛΟΤ 2256/2018 (Ορθή επανάληψη) Λογιστικός χειρισμός προεξόφλησης συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτων

ΔΕΔ 4466/2018 ΦΣΚ σε αύξηση κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο οφείλεται μόνο κατά την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς

ΤΕ.Π.Α.Η.:
ΠΟΛ.1209/2018 Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβο­λής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού
ΠΟΛ.1210/2018 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους

About The Author
-

Η WebTv του eklogika.gr λειτουργεί ώς Video aggregator και αξιοποιεί api του youtube για να παρουσιάζει επιλεγμένα video (με σεβασμό στην δεοντολογία, την πηγή προέλευσης και τα πνευματικά δικαιώματα) στους αναγνώστες του eklogika.gr